TEL: +387 37 689 888

Finalni radovi na projektu u Bihaću

Pri kraju su radovi na još jednom reprezentativnom projektu u  Bihaću pored Une. 
Riječ je o proizvodnji i ugradnji kompletnih prozora, vrata i aluminijskih fasada na  poslovnom centru.