TEL: +387 37 689 888

Objekat džamije Varoška Rijeka Bužim

Objekat džamije u Varoškoj Rijeki , Bužim, odličan primjer korištenja VEKA profila neuobičajene boje i izrade lučnih elemenata.