TEL: +387 37 689 888

Salon Š koda Prijedor

Š koda Automax salon u Prijedoru, reprezentativan objekat sa izvedenim staklenim i alumbond fasadama